Ajatuksia arvioinnista ja arviointifoorumista

Arvioinnit on syötetty järjestelmään ja vuoden työ on vuodatettu numeroiksi. Pian ne tulostetaan todistukseksi ja oppilas näkee osaamisensa virallisella paperilla. Opettaja on oppimisprosessin aikana saattanut täydentää numeerista arviointia lisätiedoissa toteavilla, kannustavilla ja ohjeistavilla sanoilla.

Helppoa arvioinnin tekeminen ei ole koskaan ollut, ja nyt se tuntuu haastavammalta kuin koskaan. Arvioitavana ei ole pelkkiä kokeita, vaan koko oppimisen prosessi. Kuvitettuja kirjoitelmia, dokumentointeja, diaesityksiä, videoita, musiikkia tai puhetta –  yhdessä tai yksin tuotettuna. 

Turun yliopiston vastuualueena OpenDigissä on jatkuvan arvioinnin kehittäminen ja oppimisanalytiikan hyödyntäminen oppimisprosessissa. Tulemmekin tuottamaan tuki- ja virikemateriaalia kehittäjäyhteisön tueksi ja arviointityön helpottamiseksi juuri tältä alueelta. 

Viime perjantaina pääsin osallistumaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin järjestämään arviointifoorumiin Helsingin musiikkitalossa. Tapahtuman ilmoittautumiset täyttyivät nopeasti ja paikalla oli 300 arvioinnista kiinnostunutta useilta koulutusasteilta.

Tilaisuudessa oli viisi teemaa, joiden ympärillä keskustelua käytiin

  • Millaista osaamista suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa?
  • Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo ja osallisuus?
  • Mitä tapahtuu oppijan polun nivelvaiheissa?
  • Vastaako osaaminen työelämän vaatimuksia?
  • Millainen on koulujen digitalisaation tila?

Erinomaisesti järjestetyssä arviointifoorumissa oli osanottajia kouluasteilta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja teemojen ansiosta arviointia tarkasteltiin useista näkökulmista, myös työelämä huomioiden. Karvilaiset laittoivat itsensä likoon, sillä teemojen pääsisällöt piti jokaisen esittää napakasti kahdessa minuutissa. Sitten panelistit pääsivät kommentoimaan esityksiä. Tyhjäkäyntiä ei ollut, siitä huolen piti juontajana toiminut toimittaja Kirsi Heikel.

Arviointifoorumin teemat kohtaavt OpenDigin hyvinKuva: Arviointifoorumin teemat kohtaavat OpenDigin hyvin

Päätöspuheessaan Karvin puheenjohtaja Tapio Huttula nosti tapahtumasta esille kaksi pääteemaa:

  • Suomalainen koulutus ja arviointi perustuu luottamukseen
  • Arvioinnin on oltava kehittävää ja vaikuttavaa

Luottamus oli myös juuri Pariisista saapuneen Grahn-Laasosenkin mielestä suomalaisen koulutuksen vahvuuksia. Samalla kannalla oli myös Olli-Pekka Heinonen, jonka mielestä arviointi luo pohjaa luottamukselle ja lisää vuorovaikutusta.

Koin arviointifoorumin hyväksi tapahtumaksi virittää ajatuksia paitsi tuki- ja virikemateriaalin tuottamiseen liittyen, myös yleisesti kehittäjäyhteisön toiminnan tukemiseen. Luottamus ja vuorovaikutus ovat keskeisiä arvojamme, mutta  muutkin foorumilla käydyt keskustelut muun muassa tutkitun tiedon tarpeellisuudesta, elinikäisestä oppimisesta, tasa-arvosta, opettajan pedagogisesta vapaudesta sekä digitaalisista työvälineistä vahvistivat kokemusta, että olemme OpenDigissä oikealla asialla! Kehitetään ja kehitytään yhdessä!

Arviointifoorumin tallenne on katsottavissa kokonaisuudessaan YouTubessa: https://youtu.be/wSZeUZGYgpU

Arto Kortelainen, OpenDigi-koordinaattori, Turun yliopisto

– Arto Kortelainen, OpenDigi-koordinaattori Turun Yliopistosta

eTwinning ja OpenDigi

Oulussa arki näyttäytyi viime viikolla hieman erilaisena, sillä poikkeuksellisesti sitä vietettiin muutaman päivän ajan myös Brysselissä! Paluu kotikonttorille on jo tapahtunut, mutta tässä tekstissä tulee lyhyesti terveiseni opettajankouluttajille suunnatusta eTwinning TTI (Teacher Training Institutions) -työpajasta ja eTwinning-toiminnasta.

Tälle reissulle  osallistuin eTwinning lähettilään roolissa, mutta löydän rajapintaa myös OpenDigin kanssa. eTwinning tarjoaa nimittäin erinomaisen alustan aktiivisen oppimisen ja digipedagogisten taitojen kehittämiselle ja voi sitä kautta olla kansainvälistä yhteistyötä arvostaville Opendigi-toimijoille loistava osaamisen kehittämisen lisäpolku. Brysselin työpajan osallistujat nostivat toimintaan osallistumisen hyötyjä lisäksi muun muassa seuraavista teemoista: foreign languages, creativity, continuous learning, cultural awareness, active citizenship, motivation, collaboration & sharing ideas. Tapaamisessa esille tuodut hyvät käytännöt ja yhteisölliset työkalut käydään vielä kertaalleen läpi ja tuodaan luonnollisesti OpenDigi-kehittäjäyhteisöjen hyödyksi toiminnan käynnistyessä ensi syksynä.

eTwinning on Euroopan kouluverkon (EUN) hallinnoima 35 maan verkosto, jonka tavoitteena on tukea koulujen kansainvälistymistä ja pedagogisen toiminnan kehittymistä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia avulla. Verkoston toiminta käynnistyi EU rahoitteisena projektina vuonna 2005.  Nykyisellään toiminta on laajentunut koko Eurooppaan: mukana on lähes 200 000 koulua ja 600 000 opettajaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Toiminnan integroiminen opettajankoulutusyksiköihin aloitettiin vuonna 2014, jolloin mukaan kutsuttiin yksiköt viidestä maasta (BE (FL), DK, NO, UK, IT).  Minä Heikki, Sari Harmoinen, Oulun yliopisto ja Suomi liityimme mukaan vuonna 2016. Vuodesta 2017 toiminta on ollut avointa  myös muille suomalaisille opettajankoulutusta järjestäville korkeakouluille sekä kaikille Euroopan maille.

Lisätietoja

Kansainvälisen eTwinning projektin käynnistämiseen riittää kaksi opettajaa luokkineen ja yhteinen tavoite, joka tukee molempien osallistujamaiden opetussuunnitelmia.

Olitpa sitten opettaja tai opettajankouluttaja, alkuun pääset luomalla omatoimisesti tunnukset eTwinning -sivustolla tai ottamalla yhteyttä minuun (heikki.kontturi@oulu.fi) tai Opetushallituksen organisoimaan kansalliseen tukipalveluun (yrjo.hyotyniemi@oph.fi, riikka.aminoff@oph.fi).

Tukea saat niin paljon kuin tarvitset ja niin saavat muutkin partnerit – kukin omalla kielellään!

Lisätietoja kiinnostuneiden kannattaa kurkata eTwinning-tukisivustolta täältä ja tietysti eTwinningin suomenkielisiltä sivuilta osoitteesta http://www.etwinning.net.

Eurooppalaisen koulutuksen kehittämiseen liittyvässä keskustelussa on ollut esillä eTwinning toiminnan laajentuminen eurooppalaisten koulujen yhteisöstä eurooppalaiseen opettajankoulutukseen. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan mitä  tulevaisuus tuo tullessaan!

– Heikki

”Simple tools, rich pedagogy”

OpenDigi –toiminnan käynnistäminen ja suunnittelu on edennyt meillä Keski-Suomessa kevään aikana rivakasti yhteistyöverkostoa kokoon kuroen. Kerta toisensa jälkeen olen saanut hämmentyneen onnellisena havaita, miten OpenDigin toimintamalli ja –ajatus on otettu vastaan erittäin myönteisesti ja innostuneesti niin kuntien sivistys- ja opetustoimen johdossa, kuin kouluillakin. Käydyt keskustelut ovat avanneet meille kaikille mukana oleville huikeaa mahdollisuuksien maailmaa, johon pääsemme syksyllä yhdessä tarttumaan ainakin Saarijärven, Konneveden ja Jyväskylän kouluissa. Näin hankkeen työmyyrän näkökulmasta on erityisen ilahduttavaa mukaan valittujen noin kahdenkymmenen perusopetuksen opettajan ennakkoluulottomuus ja idearikkaus, sekä uteliaan rohkea, oppiva asenne. Parempaa pohjaa alkavalle toiminnalle tuskin voi toivoa!

Odotuksia ja ajatuksia

Kouluissa todellakin odotetaan isolla O:lla yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajankouluttajien kanssa ja opettajat ovat nostaneet esiin runsaasti erilaisia ilmiöitä ja oppiaineita, joiden äärellä digipedagogiikan ja oppimisen taitojen kehittäminen voisi tapahtua. Luokanopettajien ajatuksissa kehittämisprojektit voisivat liittyä mm. ympäristö- ja luonnontieteiden, äidinkielen- ja kirjallisuuden, historian, musiikin ja matematiikan sisältöjä käsittäviin ilmiökokonaisuuksiin. Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta erityisen innostavaa on myös se, miten mukaan lähteneet luokan- ja aineenopettajat pohtivat etukäteen mahdollisuuksia toteuttaa ”oikein luvan kanssa” oppiaine- ja luokka-asterajat ylittäviä opetuskokeiluja. Kuulostaa hyvältä, eikö totta?

Kevään aikana on kartoitettu myös jo käytössä olevia teknologioita, niiden käyttöä, sekä toiveita ja ajatuksia siitä millaisia digitaalisten teknologioiden käyttöön liittyviä ajatuksia ja tarpeita kouluissa ja opettajilla henkilökohtaisesti on. Tältä pohjalta olemme rakentaneet kokonaiskuvaa toimintamme lähtökohdille ja päässeet suunnittelemaan syksyn KickOff –tapahtuman digipedagogiikka – ja teknologiatyöpajojen sisältöjä ikään kuin ”täsmänä”, mahdollisimman hyvin koulujen tilannetta palvelevana ja täydentävänä. (Lokakuun alkuun sijoittuvassa KickOffissa tarjoamme työpajojen muodossa ideoita ja ituja opetuskokeilujen suunnittelun tueksi, siitä lisää myöhemmissä postauksissa.)

image (2)Kuva. OpenDigin Keski-Suomen toimintakenttää.

Pedagogiikka edellä

Kuten jo edellä kuvatusta saattaa arvata, on selvää, että kouluissa toteutettavat tutkimusperustaiset opetuskokeilut tulevat olemaan erittäin monipuolisia ja vaihtelevia sekä sisällöiltään, että digitaalisten työkalujen osalta – varsinkin kun vielä opettajankouluttajat ja opiskelijat tuovat syksyllä mukaan oman osaamisensa, toiveensa ja ideansa.

Tällä hetkellä koulujen ja opettajankoulutuksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen näyttäisi siltä, että mahdollisesti kokeilut liittyvät mm. jo olemassa olevien oppimisympäristöjen ja laitteiden käytön syventämiseen ja monipuolistamiseen. Kokeillaan yhteisöllisen ongelmanratkaisutaidon formatiivista arviointia teknologiatuetusti, pyritään tukemaan lukemaan oppimista ja lukuintoa teknologiatuetusti tai vaikkapa testataan ja pohditaan virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) lisäarvoa oppimisessa ja opetuksessa. Vahvoina kokeilun ja mielenkiinnon kohteena näyttäisi olevan  myös ohjelmoinnillinen ajattelu ja robotiikka, jotka varmasti jossain muodossa tulevat mukaan useammassakin kokeilussa. Jännittävää nähdä mihin lopulta tartutaan ja mitä kaikkea vielä yhdessä keksitään!

Keskeinen periaate opetuskokeilujen toteutuksessa tiivistyy Roschellen (2002) ajatuksessa ”Simple tools, rich pedagogy”: kokeiluissa ja niiden suunnittelussa yksittäisen sovelluksen sijaan oleellista on opiskelun ja työskentelyn pedagoginen tuki, joka muodostuu useiden eri välineiden, ohjelmistojen ja henkilöiden muodostamasta kokonaisuudesta.  Ja ennen kaikkea opettajan ammatillisesta osaamisesta ja yhteisöllisestä kehittämisestä – OpenDigiläisyydestä.

-Mari

 

OpenDigi goes Kilpisjärvi

Edellinen Lapin alueen OpenDigi -postaus viritti alustavasti jo Kilpisjärven teemaan, mistä lupasimme tulla myöhemmin kertomaan lisää. Voimme todeta, että reissu pohjoisimmalle OpenDigi-kehittäjäyhteisössä mukana olevalle koululle on saatu virallisesti ja erittäin onnistuneesti päätökseen! Reissun aikana ehdimme maisemien ihastelun ja kuvaamisen lisäksi tutustua Kilpisjärven monitoimitaloon ja alustavasti suunnitella tulevan syksyn syventävää harjoittelua yhdessä koulun henkilökunnan ja harjoittelun tekevän opettajaopiskelijan kanssa. Opettajia koululla on kolme ja oppilaita parisenkymmentä, esikoulusta yhdeksännelle luokalle.

Ennen OpenDigi -kehittäyhteisön varsinaisen toiminnan alkua tapaamme jokaisen OpenDigi-koulun ohjaavan opettajan ja rehtorin, ja kartoitamme toiminnan lähtökohtia ja mahdollisia kehittämistavoitteita. Kilpisjärven monitoimitalolla keskustelussa mahdollisista kehittämisen kohteista esille nousivat muun muassa monilukutaito monialaisissa oppimis- ja oppiainerajat ylittävissä kokonaisuuksissa. Ajatuksia heräsi esimerkiksi sanoma-/aikakausilehtikuukaudesta, tekijänoikeuksista sekä näppäintaidoista. Yhteiset kehittämistavoitteet tarkentuvat lopulliseen muotoonsa syksyllä.

Lapin alueen OpenDigi-kehittäjäyhteisön varsinainen aloitus tapahtuu syyskuun alussa, jolloin mukana olevat luokanopettajaopiskelijat ovat jo palanneet lomiltaan takaisin Lappiin.

OpenDigin Lapin alueen ”KickOff” tulee toteutumaan satojen kilometrien etäisyyksien vuoksi yhtä aikaa Rovaniemellä sekä virtuaalisesti niin, että kaikilla toimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan. Myös Lapissa OpenDigin kehittäjäyhteisön toiminnan alkaessa pyritään toimijoissa käynnistämään yhteistyön onnistumisen kannalta tutkitusti olennaisia prosesseja. Näitä prosesseja ovat OpenDigi-kehittäjän identiteetin muodostuminen, omistajuus, yhteenkuuluvuus ja tulevan ennakointi päämäärätietoisuus.

IMG_9105Kuva: Kilpisjärven maisemissa riitti ihasteltavaa

Ennen syksyn aloitusta Lapissa riittää vielä paljon tehtävää. Seuraavaksi jatkamme kouluvierailuja ja alustavien kehittämistavoitteiden suunnittelua, seuraavaksi Kemijärvellä.

Innostunein terveisin,
Satu-Maarit ja Susanna

Poikkeuksellinen Lappi!

Otsikolla viitataan toki poikkeuksellisen kuumiin keleihin, joista olemme saaneet nauttia jopa Lapissa asti, mutta myös Lapin yliopiston poikkeuksellisiin lähtökohtiin lähteä kehittämään opettajankoulutuksen ja koulujen välistä vuoropuhelua aivan pohjoisessa Suomessa.

Lapin alueella OpenDigi-kehittäjäyhteisöjen toiminta ja yhteiskehittäminen tulee linkittymään  luokanopettajaopiskelijoiden harjoittelujaksoihin. Harjoittelut kestävät reilun kuukauden päivät, minkä aikana opettajaopiskelijat työskentelevät kouluilla yhdessä määriteltyjen kehittämistavoitteiden parissa sekä yhdessä valittujen lähestymistapojen ja harjoitteiden kautta. Tämä poikkeuksellinen toteutustapa tarjoaa myös satojen kilometrien päässä sijaitseville kouluille mahdollisuuden päästä  mukaan OpenDigi-kehittäjäyhteisöön ja tukee oikeasti tiivistä yhteistyötä koulun, opettajaopiskelijan ja opettajankouluttajan välillä. Opettajaopiskelijat, kun muuttavat jakson ajaksi paikkakunnalle, jossa koulu sijaitsee.

Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijat ovat saaneet OpenDigi-kehittäjäyhteisön toimintaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa jo nyt keväällä ennen varsinaista aloitusta. Opiskelijoille OpenDigi tarjoaa mahdollisuuden päästä näkemään kouluja aina Lapin pohjoisinta kolkkaa myöten ja on näin erinomainen vaihtoehto Lapin yliopiston normaalille harjoittelukoululle. OpenDigi-kehittäjäyhteisöön Lapissa onkin valikoitunut opiskelijoita, jotka ovat olleet kiinnostuneita verkostoitumaan ja näkemään ja kokemaan koulujen arkea perinteisen harjoittelukoulun ulkopuolella. Osalla opiskelijoita OpenDigi on myös mahdollisuus kerätä tutkimusaineistoa omaa pro gradu –tutkielmaansa varten. Ennen kaikkea kyse on poikkeuksellisen uskomattomista kokemuksista!

Koulut kasassa!

OpenDigi kehittäjäyhteisöön Lapin alueella tulee kouluja Rovaniemeltä, Ivalosta, Kemijärveltä ja Kilpisjärveltä. Paikkakunnat ovat valikoituneet oppilaiden omien mielenkiinnonkohteiden tai aikaisempien kokemusten perusteella. Mahtavaa, että myös koulut innostuivat OpenDigistä ja tarjotuista mahdollisuuksista. Suurella ilolla ja innostuksella olemme näyttäneet oppilaiden kouluvalinnoille vihreimmistä vihreimpää valoa ja odotamme yhteistyötä!

OpenDigin Lapin alueen kehittäjäyhteisön toiminta käynnistyy elokuussa 2018.

IMG_3362

Erityisosaaminen kehittäjäyhteisön käyttöön

OpenDigissä jokaisella mukana olevalla yliopistolla on oma sisältövastuualueensa, joka on myös heidän erityisosaamisalueensa. Näiden erityisosaamisten pohjalta jokainen partneriyliopisto tuottaa tuki- ja virikemateriaalia sekä alueellisten yhteisöjen että valtakunnallisen kehittäjäyhteisön käyttöön. Lapin yliopistossa on huikeaa osaamista kriittisen ajatteluun ja monilukutaitoon liittyen. On upeaa, että saamme erilaisen toimintamallin avulla viedä osaamistamme ja uusinta tutkimustietoa koulujen arkeen käytännössä hyödynnettäväksi. Mahtavaa on myös partneriyliopistojen osaamisen saaminen Lapin alueen kehittäjäyhteisön hyödyksi.

Seuraavaksi suuntaamme kohti tulevia seikkailuja, ensi viikolla meitä odottaa jo Kilpisjärvi. Palaamme myöhemmin kertomaan lisää Lapin alueen OpenDigi kehittäjäyhteisön muodostumisesta!

Aurinkoisin terkuin Rovaniemen vahvistukset,
Susanna ja Satu-Maarit