Etäopetuksen laatusuositukset

Mitä on laadukas etäopetus?

OpenDigi on koonnut etäopetuksen tueksi laatusuosituksia. Haluamme kiinnittää huomioita etäopetuksen laatuun ja tukea esimerkiksi koulutuksen järjestäjiä tasalaatuisuuden varmistamisessa.

Laatusuositusten tausta-ajatus on selkiyttää eri tahojen vastuuta etäopetuksen järjestämisessä ja avata erityisesti oppilaan, huoltajan ja opettajan oikeuksia. Kun roolit on jaettu oikein, kenenkään ei tarvitse yksin pystyä kaikkeen ja jokaiselle jää mahdollisuus pitää omasta jaksamisestaan huolta.

Haluamme nostaa laatusuosituksissa esille seitsemän kohtaa, joita toivomme koulutuksen järjestäjien huomioivan ohjeistaessaan kouluja ja opettajia etäopetuksen järjestämisessä.

Suositusten ei missään nimessä ole tarkoitus tuottaa lisäpaineita, vaan kiinnittää huomio olennaiseen ja auttaa jaksamaan.

Kiteytettynä haluamme muistuttaa:

  • Opettajalla on oma tehtävä, vastata opetuksesta.
  • Rehtoreilla on oma tehtävä, pitää koulu käynnissä ja opettajayhteisö yhtenäisenä.
  • Vanhemmalla on oma tehtävä, mahdollistaa lapsen koulutyö kotona.
  • Lapsella on oma tehtävä, työskennellä opettajan ohjeiden ja tuen avulla eli opiskella.
  • Koulutuksen järjestäjällä on oma tehtävä, järjestää välineet ja tekninen tuki.

OpenDigin etäopetuksen laatusuositukset tukevat OPH:n ”Näin onnistut etäopetuksessa”- ohjeistusta. Laatusuosituksen tausta-aineistona on käytetty Edutopian artikkelia What Teachers in China Have Learned in the Past Month. Julkaistu 13.3.2020

Hyvää luettavaa ja nopeaa käytännön apua opettajalle ja kouluille löytyy myös Etäopetuksen näytön paikka -teoksesta, jonka suomalaiset digiopetuksen asiantuntijat ovat koostaneet.

#opendigislam: Opettajan työn ajankohtaisia haasteita

”Tutkijoiden mukaan opettajan työn ajankohtaisia haasteita ovat oppimislähtöinen opetus, digitalisaatio ja oppimisympäristöjen moninaistuminen, lisääntyvä oppilaiden ja perheiden moninaisuus sekä oppilaiden yleisen osaamistason lasku ja oppimistulosten arvioinneissa havaitut alueelliset erot. Nämä edellyttävät uudenlaisen opettajan roolin omaksumista, opetusosaamisen oppimista ja poisoppimista joistakin totutuista tavoista tehdä opettajan työtä.”

https://karvi.fi/app/uploads/2018/12/KARVI_2718.pdf, s. 47

eTwinning ja OpenDigi

Oulussa arki näyttäytyi viime viikolla hieman erilaisena, sillä poikkeuksellisesti sitä vietettiin muutaman päivän ajan myös Brysselissä! Paluu kotikonttorille on jo tapahtunut, mutta tässä tekstissä tulee lyhyesti terveiseni opettajankouluttajille suunnatusta eTwinning TTI (Teacher Training Institutions) -työpajasta ja eTwinning-toiminnasta.

Tälle reissulle  osallistuin eTwinning lähettilään roolissa, mutta löydän rajapintaa myös OpenDigin kanssa. eTwinning tarjoaa nimittäin erinomaisen alustan aktiivisen oppimisen ja digipedagogisten taitojen kehittämiselle ja voi sitä kautta olla kansainvälistä yhteistyötä arvostaville Opendigi-toimijoille loistava osaamisen kehittämisen lisäpolku. Brysselin työpajan osallistujat nostivat toimintaan osallistumisen hyötyjä lisäksi muun muassa seuraavista teemoista: foreign languages, creativity, continuous learning, cultural awareness, active citizenship, motivation, collaboration & sharing ideas. Tapaamisessa esille tuodut hyvät käytännöt ja yhteisölliset työkalut käydään vielä kertaalleen läpi ja tuodaan luonnollisesti OpenDigi-kehittäjäyhteisöjen hyödyksi toiminnan käynnistyessä ensi syksynä.

eTwinning on Euroopan kouluverkon (EUN) hallinnoima 35 maan verkosto, jonka tavoitteena on tukea koulujen kansainvälistymistä ja pedagogisen toiminnan kehittymistä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia avulla. Verkoston toiminta käynnistyi EU rahoitteisena projektina vuonna 2005.  Nykyisellään toiminta on laajentunut koko Eurooppaan: mukana on lähes 200 000 koulua ja 600 000 opettajaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Toiminnan integroiminen opettajankoulutusyksiköihin aloitettiin vuonna 2014, jolloin mukaan kutsuttiin yksiköt viidestä maasta (BE (FL), DK, NO, UK, IT).  Minä Heikki, Sari Harmoinen, Oulun yliopisto ja Suomi liityimme mukaan vuonna 2016. Vuodesta 2017 toiminta on ollut avointa  myös muille suomalaisille opettajankoulutusta järjestäville korkeakouluille sekä kaikille Euroopan maille.

Lisätietoja

Kansainvälisen eTwinning projektin käynnistämiseen riittää kaksi opettajaa luokkineen ja yhteinen tavoite, joka tukee molempien osallistujamaiden opetussuunnitelmia.

Olitpa sitten opettaja tai opettajankouluttaja, alkuun pääset luomalla omatoimisesti tunnukset eTwinning -sivustolla tai ottamalla yhteyttä minuun (heikki.kontturi@oulu.fi) tai Opetushallituksen organisoimaan kansalliseen tukipalveluun (yrjo.hyotyniemi@oph.fi, riikka.aminoff@oph.fi).

Tukea saat niin paljon kuin tarvitset ja niin saavat muutkin partnerit – kukin omalla kielellään!

Lisätietoja kiinnostuneiden kannattaa kurkata eTwinning-tukisivustolta täältä ja tietysti eTwinningin suomenkielisiltä sivuilta osoitteesta http://www.etwinning.net.

Eurooppalaisen koulutuksen kehittämiseen liittyvässä keskustelussa on ollut esillä eTwinning toiminnan laajentuminen eurooppalaisten koulujen yhteisöstä eurooppalaiseen opettajankoulutukseen. Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan mitä  tulevaisuus tuo tullessaan!

– Heikki