#opendigislam: Opettajan työn ajankohtaisia haasteita

”Tutkijoiden mukaan opettajan työn ajankohtaisia haasteita ovat oppimislähtöinen opetus, digitalisaatio ja oppimisympäristöjen moninaistuminen, lisääntyvä oppilaiden ja perheiden moninaisuus sekä oppilaiden yleisen osaamistason lasku ja oppimistulosten arvioinneissa havaitut alueelliset erot. Nämä edellyttävät uudenlaisen opettajan roolin omaksumista, opetusosaamisen oppimista ja poisoppimista joistakin totutuista tavoista tehdä opettajan työtä.”

https://karvi.fi/app/uploads/2018/12/KARVI_2718.pdf, s. 47

Oppimisen aikaisen arvioinnin kehittämisestä

Turun yliopiston erityisvastuualue OpenDigissä on oppimisen aikainen arviointi. Siitä puhutaan paljon, mutta aihe ei ole millään muotoa yksinkertainen. Mitä oppimisen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan? Miten arviointi tukee oppimista ja opettajan työtä? Entä onko teknologialla sijaa arvioinnissa?

Videolla Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan apulaisprofessori Marjaana Veermans juttelee oppimisprosessin aikaisen arvioinnin kehittämisestä ja kuinka sitä voidaan tehdä.

OpenDigin yhteisölliseen ongelmanratkaisuun perustuva toimintamalli on yksi mahdollisuus ratkoa kinkkisiä arviointiin liittyviä haasteita yhdessä opettajankoulutuksen ja perusopetuksen kanssa.

Millaisia ajatuksia oppimisen aikainen arviointi herättää sinussa? 

Hyvät oppimisen taidot auttavat elämässä

Jokaisella OpenDigin toiminnassa mukana olevalla yliopistolla on oma erityisvastuualue, josta he tuottavat tuki- ja virikemateriaalia kehittäjäyhteisöjen käyttöön.

Oulun yliopiston erityisvastuualue on strateginen oppiminen. Tämän ensimmäisen tuki- ja virikemateriaaliksi tuotetun videon tavoitteena oli tiivistetysti ja selkokielellä avata mistä strategisessa oppimisessa on kyse ja miksi se on tärkeää.

Videolla professori Sanna Järvelä kertoo lyhyesti strategisen oppimisen merkityksestä koulun ja opettajan arjessa.

  1. Tutkimus on kiistatta osoittanut, että strategisen oppimisen taidot erottavat hyvät ja heikot oppijat. Hyvät oppimisen taidot antavat valmiuksia koko elämää varten.
  2. On tärkeää harjoittaa näitä oppimisen taitoja.  Opettaja on avainhenkilö, joka luo mahdollisuuksia harjoittelulle. Parhaimmassa tapauksessa opettaja on vahva oppija itsekin ja mallittaa oppimisen taitoja oppilaille ja opiskelijoille.
  3. Strategisten taitojen ja oppimisen tutkimus on käytännöllistä ja se tuottaa keinoja suoraan oppilaan ja koulun arkeen.

Meidän mielestämme video voi mainiosti toimia esimerkiksi koulun kehittämiseen liittyvän keskustelun avaajana. Toivottavasti sisältö herättää myös pohtimaan omia oppimisen taitojasi.

Podcast tulee, oletko valmis?

Onko suomalainen koulutus on aidosti valmis hyödyntämään podcastejä oppimisessa ja millainen on hyvä podcast? Näiden kysymysten äärellä olemme OpenDigissä parhaillaan.

OpenDigissä kehittäjäyhteisöjen toimintaa tuetaan digitaalisessa ympäristössä jaettavalla tutkimusperustaisella tuki- ja virikemateriaalilla. Materiaali koostuu partnereiden erityisosaamisalueisiin liittyvistä sekä kehittäjäyhteisöjen toiminnan aikana syntyvistä sisällöistä, kuten pedagogisista menetelmistä ja teknologiaratkaisuista sekä tietysti kehittäjäyhteisöjen kohtaamista haasteista. Materiaalin tuotanto ja sen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä mukana olevien eri toimijoiden kanssa. 

Tutkimusperäistä koulujen arjessa hyödynnettävää aineistoa on tulossa strategiseen oppimiseen (Oulu), yhteisölliseen oppimiseen (Jyväskylä), oppimisen aikaiseen arviointiin (Turku), monilukutaitoon (Lappi) sekä TVT-osaamiseen ja pystyvyyteen liittyen (Itä-Suomi). Nämä ovat eri yliopistojen erityisosaamisalueet.

Oulun alueella ajatuksena on kokeilla podcastien toimivuutta oppimateriaalimuotona. Asiaa on tulossa muun muassa oppimisen taidoista ja itsesäätelystä sekä motivaatiosta ja tunteista. Meillähän on taustalla Suomen paras LET, siis Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö ja maan parhaita oppimisen tutkijoita. Käytettävissä olevan tutkimusperäisen tiedon laatu ja määrä ei ole ongelma, mutta mielellään kuulisimme onko ajatus podcasteista teidän mielestä hyvä.

Joko sinä kuuntelet podcasteja ulkoillessa, siivotessa, autoillessa, unta odotellessa tai missä tahansa tilanteessa arjessa tai työn ohessa? Auta meitä suunnittelemaan parempia podcasteja vinkkaamalla meille mikä sinusta tekee hyvän podcastin. Mahtavaa olisi kuulla myös suosikkipodcastisi, mitä kuulokkeista kuuluu juuri nyt?

juja-han-210775-unsplash