Yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen oppimiseen perustuva OpenDigi-kehittäjäyhteisömalli tukee opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä. Kehittäjäyhteisössä yhdistyy opettajankoulutuslaitosten tutkimusperustainen asiantuntijuus sekä perusopetuksen koulujen kehittämistyö. Kyse on vuoropuhelusta ja asiantuntijuuden jakamisesta toimijoiden kesken.

OpenDigi-konsortio luo koetellun toimintamallin ja rakenteet tutkijoiden, opettajankoulutuksen ja koulujen yhteistyölle sekä osaamisen ja toiminnan kehittämiselle.

OpenDigi toimintamalli