Miksi mukaan?

Mitä hyötyä kehittäjäyhteisöön osallistumisesta oikein on?

Opettajalle?

 • Saat tukea oman digipedagogisen kehittämistarpeesi tunnistamiseen, selätettävien haasteiden valintaan ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadintaan
 • Kasvatat osaamistasi osallistumalla yhteisölliseen oman työsi kehittämiseen.
 • Pääset mukaan omaa työtäsi kehittävään alueelliseen ja valtakunnalliseen OpenDigi -yhteisöön, joka tarkastelee koulutyöskentelyä ja opettajankoulutusta OPS:n oppimiskäsityksen ja laaja-alaisten tavoitteiden kautta.
 • Saat yhteisön tutkimusperustaisen tuen oman työsi käytänteiden kehittämiseen – täsmätukea ja laajempia näkökulmia.
 • Saat vaikutuskanavan opettajakoulutuksen kehittämiseen

 

Opettajankouluttajalle?

 • Saat tukea yhteistoiminnan organisoimiseen kehittäjäkoulujen kanssa.
 • Pääsette mukaan omaa työtäsi kehittävään alueelliseen ja valtakunnalliseen OpenDigi-yhteisöön, joka tarkastelee koulutyöskentelyä ja opettajankoulutusta OPS:n oppimiskäsityksen ja laaja-alaisten tavoitteiden kautta.
 • Saat OpenDigi-yhteisön tutkimusperustaisen tuen oman työsi käytänteiden kehittämiseen – täsmätukea ja laajempia näkökulmia.
 • Kasvatat osaamistasi osallistumalla yhteisölliseen oman työsi kehittämiseen.
 • Saat yhteistyökanavan koulujen elävään arkeen
 • Saat vaikutuskanavan opettajankoulutuksen kehittämiseen