OpenDigi-organisaatio ja toimijat koostuu ohjausryhmästä, koordinaatioryhmästä, koordinaattoriryhmästä, paikallisesta projektiryhmästä sekä muista paikallisista toimijoista.

Organisaatio

OpenDigi organisaation kaikki toimijat ja tehtävät lyhyesti yhdessä kaaviossa.
Katso kaavio

Koordinaatio

Hankkeen sisällöllinen toteutusvastuu on koordinaattoriryhmällä.

Tutustu ryhmään

Konsortio

OpenDigi-konsortioryhmän tehtäviin kuuluu hankkeen sisällöllisen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen muun muassa ideoimalla, kommentoimalla, hoksauttamalla ja mahdollistamalla.
Tutustu ryhmään

Ohjaus

Hanketta ohjaa ohjausryhmä. Se valvoo, seuraa, hyväksyy ja arvioi hankkeen toimintaa sekä levittää tuloksia, luo verkostoja ja tuo asiantuntemusta.
Tutustu ryhmään