”Simple tools, rich pedagogy”

OpenDigi –toiminnan käynnistäminen ja suunnittelu on edennyt meillä Keski-Suomessa kevään aikana rivakasti yhteistyöverkostoa kokoon kuroen. Kerta toisensa jälkeen olen saanut hämmentyneen onnellisena havaita, miten OpenDigin toimintamalli ja –ajatus on otettu vastaan erittäin myönteisesti ja innostuneesti niin kuntien sivistys- ja opetustoimen johdossa, kuin kouluillakin. Käydyt keskustelut ovat avanneet meille kaikille mukana oleville huikeaa mahdollisuuksien maailmaa, johon pääsemme syksyllä yhdessä tarttumaan ainakin Saarijärven, Konneveden ja Jyväskylän kouluissa. Näin hankkeen työmyyrän näkökulmasta on erityisen ilahduttavaa mukaan valittujen noin kahdenkymmenen perusopetuksen opettajan ennakkoluulottomuus ja idearikkaus, sekä uteliaan rohkea, oppiva asenne. Parempaa pohjaa alkavalle toiminnalle tuskin voi toivoa!

Odotuksia ja ajatuksia

Kouluissa todellakin odotetaan isolla O:lla yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajankouluttajien kanssa ja opettajat ovat nostaneet esiin runsaasti erilaisia ilmiöitä ja oppiaineita, joiden äärellä digipedagogiikan ja oppimisen taitojen kehittäminen voisi tapahtua. Luokanopettajien ajatuksissa kehittämisprojektit voisivat liittyä mm. ympäristö- ja luonnontieteiden, äidinkielen- ja kirjallisuuden, historian, musiikin ja matematiikan sisältöjä käsittäviin ilmiökokonaisuuksiin. Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta erityisen innostavaa on myös se, miten mukaan lähteneet luokan- ja aineenopettajat pohtivat etukäteen mahdollisuuksia toteuttaa ”oikein luvan kanssa” oppiaine- ja luokka-asterajat ylittäviä opetuskokeiluja. Kuulostaa hyvältä, eikö totta?

Kevään aikana on kartoitettu myös jo käytössä olevia teknologioita, niiden käyttöä, sekä toiveita ja ajatuksia siitä millaisia digitaalisten teknologioiden käyttöön liittyviä ajatuksia ja tarpeita kouluissa ja opettajilla henkilökohtaisesti on. Tältä pohjalta olemme rakentaneet kokonaiskuvaa toimintamme lähtökohdille ja päässeet suunnittelemaan syksyn KickOff –tapahtuman digipedagogiikka – ja teknologiatyöpajojen sisältöjä ikään kuin ”täsmänä”, mahdollisimman hyvin koulujen tilannetta palvelevana ja täydentävänä. (Lokakuun alkuun sijoittuvassa KickOffissa tarjoamme työpajojen muodossa ideoita ja ituja opetuskokeilujen suunnittelun tueksi, siitä lisää myöhemmissä postauksissa.)

image (2)Kuva. OpenDigin Keski-Suomen toimintakenttää.

Pedagogiikka edellä

Kuten jo edellä kuvatusta saattaa arvata, on selvää, että kouluissa toteutettavat tutkimusperustaiset opetuskokeilut tulevat olemaan erittäin monipuolisia ja vaihtelevia sekä sisällöiltään, että digitaalisten työkalujen osalta – varsinkin kun vielä opettajankouluttajat ja opiskelijat tuovat syksyllä mukaan oman osaamisensa, toiveensa ja ideansa.

Tällä hetkellä koulujen ja opettajankoulutuksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen näyttäisi siltä, että mahdollisesti kokeilut liittyvät mm. jo olemassa olevien oppimisympäristöjen ja laitteiden käytön syventämiseen ja monipuolistamiseen. Kokeillaan yhteisöllisen ongelmanratkaisutaidon formatiivista arviointia teknologiatuetusti, pyritään tukemaan lukemaan oppimista ja lukuintoa teknologiatuetusti tai vaikkapa testataan ja pohditaan virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) lisäarvoa oppimisessa ja opetuksessa. Vahvoina kokeilun ja mielenkiinnon kohteena näyttäisi olevan  myös ohjelmoinnillinen ajattelu ja robotiikka, jotka varmasti jossain muodossa tulevat mukaan useammassakin kokeilussa. Jännittävää nähdä mihin lopulta tartutaan ja mitä kaikkea vielä yhdessä keksitään!

Keskeinen periaate opetuskokeilujen toteutuksessa tiivistyy Roschellen (2002) ajatuksessa ”Simple tools, rich pedagogy”: kokeiluissa ja niiden suunnittelussa yksittäisen sovelluksen sijaan oleellista on opiskelun ja työskentelyn pedagoginen tuki, joka muodostuu useiden eri välineiden, ohjelmistojen ja henkilöiden muodostamasta kokonaisuudesta.  Ja ennen kaikkea opettajan ammatillisesta osaamisesta ja yhteisöllisestä kehittämisestä – OpenDigiläisyydestä.

-Mari