Koulunkäynninohjaajan etäarkea

Toimin koulunkäynninohjaajana yläkoulun erityisentuen luokassa. Meillä on n. 20 oppilasta luokilla 7. – 9, kaksi opettajaa ja kaksi ohjaaja. Haasteet ovat käytöshäiriöistä aina oppimisen eri haasteisiin joten porukkamme on varsin kirjava ja haasteet sen mukaiset. Onnekseni saan tehdä työtäni etänä. Olen fyysisesti koululla nenä kiinni tietokoneessa ja kännykässä. Yhteydenpito oppilaisiin tapahtuu pääsääntöisesti teamsin ja whatsappin ryhmien kautta. Menemme oppilaiden kanssa normaalin lukujärjestyksen mukaan ja tunnit on omilla paikoillaan 8-15 välisenä aikana.

Aamulla ensimmäisen tunnin alkaessa pyydämme oppilaita kuittaamaan ryhmiin että ovat paikalla. Ohjeet tulevat wilmaan jokaisen tunnin kohdalle. Opettajien kanssa sovimme esim. matematiikassa, ketkä oppilaista otan hoteisiini ja olen heidän kanssaan yhteyksissä: Käymme yhdessä tehtäviä läpi ja oppilaat palauttavat ne minulle kuvina, jotka sitten tarkistan. Samalla on helppo vaihtaa kuulumisia ja tuntemuksia.

Tämä työnjako on toiminut erinomaisesti. Meillä on vain muutama oppilas joihin on vaikea saada kontakti. Monesti he reagoivat soittoihin ja viesteihin vasta iltapäivällä. Heidän kanssaan tehdään hitaammalla aikataululla töitä, johtuen sekaisin menneestä unirytmistä. Normaaleissa olosuhteissa työni on erilaista. Olen muutamalle oppilaalle se lähiaikuinen koululla, johon he tukeutuvat vaikeina aikoina. Näiden oppilaiden kanssa olen joutunut keksimään uusia keinoja kommunikoida. Puhelimitse kun on helppo olla vastaamatta puheluun tai viestiin.

Jatkuva tiukka yhteydenpito on antanut oppilaille mielestäni osoituksen siitä, että emme jätä heitä oman onnensa nojaan tässä tilanteessa vaan päinvastoin, olemme enemmän käytettävissä yksilöohjaukseen kuin ennen. Koen että olen saanut antaa oman panokseni tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Olemme opettajien kanssa vahva ja tiivis tiimi ja uskon että selviämme tästä yhdessä.

Terveisin
Tuija Raitanen  
Koulunkäynninohjaaja, Lahden kaupunki

Suomalaisen opettajankoulutuksen ja perusopetuksen kohtaamispaikka. Tule mukaan vuoropuheluun.

Kerro OpenDigin blogissa etäopetuksen arjesta

Etsimme OpenDigin blogiin opettajia, koulunkäynninohjaajia, rehtoreita, opettajankouluttajia, oppilaita ja opiskelijoita kirjoittamaan arjesta etäopetuksen- ja oppimisen äärellä.

Haluamme jakaa oppimisen ja opettamisen arkea ympäri Suomen kaikkien osallisten näkökulmasta.

Miten päivät sujuvat? Mitkä ovat olleet toimivia käytäntöjä etäopetuksen toteutuksessa ja omien rutiinien luomisessa? Millaisia onnistumisia ja haasteita etäopiskelu on tuottanut?

Erityisen mielellämme jaamme hyviksi koettujen etäkoulupäivien kuvauksia, joissa näkyy sinun roolisi oppilaiden koulupäivässä tai etäkoulun toiminnassa. Niistä on itse kunkin hyvä poimia vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen. Kerro etäoppimisen arjesta meille osoitteeseen opendigiFI@gmail.com .