Rutiineja kohti

Päivä 3. Ensimmäinen viikko takana ja viikonloppu häämöttää. Pidä huolta itsestäsi opettaja, nyt on tärkeää että myös sinä lepäät.

Uuden oppimiseen menee aikaa, anna sitä itsellesi ja oppilaallesi

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus käynnistetään asteittain. Opettajat etenevät etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa sopivalla tahdilla oman ja oppilaiden osaamisen sekä käytettävissä olevien laitteiden, sovellusten, oppimateriaalien ja muiden olosuhteiden mukaisesti. OPH

Ensimmäiset päivät etäopetuksesta menevät joka tapauksessa uusia rutiineja muodostaessa ja niitä harjoitellessa. Tämä koskee sekä opettajaa, oppilasta että huoltajia. Ei kannata juuri nyt ottaa paineita uuden teknologian haltuun ottamisesta tai siitä, kenellä on sujuvin verkkototeutus ja säihkyvimmät materiaalit, vaan siitä että opetellaan ihan uutta asiaa, kotona oppimista.

Uuden opettelu vaatii aina enemmän aikaa, kuin se mihin luokassa on totuttu. Opettajalla menee enemmän opetuksen suunnitteluun, järjestämiseen ja arvioimiseen, mutta myös oppilaalla menee enemmän aikaa tehtävien etsimiseen, tekemiseen, palauttamiseen. Alussa on siis hyvä käyttää mahdollisimman tuttuja menetelmiä, niitä mitä on yhdessä harjoiteltu. Etäopiskelun rutiinien muodostuessa on jo helpompi tutustua uusiin asioihin ja kokeilla ehkäpä jotain uutta.

YHTEISET TUOKIOT ja RUTIINIT

Olisiko mahdollista jatkaa jotain normaalisti luokassa tekemäänne rutiinia etänä? Toivottaa vaikka videolla, chatilla tai muulla verkkoalustalla hyvät huomenet päivän alkaessa ja heipat koulupäivän päätteeksi? Yksi erityisen helppo tapa, on jakaa luokalle yhteisesti muokattavissa oleva teksti-tiedosto, jossa kuulumisia voi yhteiskirjoittamalla vaihtaa ”livenä”.

Edutopian artikkelin mukaan Kiinassa opettajat pitivät toimivana ratkaisuna säännöllisten live-opetustuokioiden järjestämistä. Se toi rytmiä ja rutiinia koululaisten päivään, sekä lisäsi koululaisten sosiaalista vuorovaikutusta ja oppimiseen sitoutumista. Osa opettajista piti jonkin liveopetuksen joka päivä, toiset muutaman kerran viikossa.

Ole myös oppilaiden saavutettavissa päivän aikana. Ilmoita milloin ja miten sinuun saa yhteyttä ja sovi oppilaidesi (ja tarvittaessa heidän huoltajien kanssa), milloin sinä otat yhteyttä heihin.

Tekninen tuki

Selvitä keneltä sinä kysyt teknistä tukea ja ohjaa myös vanhemmat kysymään teknistä tukea oikeilta lähteiltä. Opettajan ensisijainen vastuu on opettaminen ja oppimisen mahdollistaminen. Teknisestä tuesta pitäisi huolehtia jonkun toisen.

JOtain muutakin kuin ruutua

Pelkkä ruudun ääressä päivittäin oleminen käy pidemmän päälle raskaaksi, niin lapselle kuin aikuiselle. Mitä kaikkea muutakin kuin tietokoneella tehtäviä ja kirjaan liittyviä tehtäviä voisi nyt teettää?

Paperille piirrettäviä ja kirjoitettavia tehtäviä voi palauttaa valokuvaamalla tai videoimalla. Voidaan lähteä luontoon tutkimusretkelle ja integroidan tähän äidinkieltä, liikuntaa, kuvaamataitoa ja ympäristötietoa palauttamalla vaikkapa sarjakuva retkestä. Voisiko kotitalouden oppitunnilla auttaa huoltajia ruoanlaitossa, pyykin pesussa tai siivouksessa? Tehtävänpalautus kuvan muodossa keittiöstä ennen ja jälkeen astioiden pesemisen 🙂

Materiaalia opettajalle

Etäopetuksen näytön paikka– Suomen digiopetuksen huippuosaajien yhteiskirjoittama opas, joka tarjoaa nopeaa käytännön tukea opettajille ja kouluille.

OPH- Esimerkkejä etäopetukseen soveltuvista materiaaleista.

Harto Pönkä -Open Somekirja. Sosiaalisen median oppimisympäristöt ja menetelmät. Opettajille ja rehtoreille vapaaseen käyttöön julkaistu teos etäopetuksen järjestämisen tueksi. Löytyy kattavasti materiaalia ja ohjeita esimerkiksi erilaisten sovellusten ja laitteiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Ilkka Pietilän videotutoriaaleja opettajille etäopetuksen järjestämiseen. Esimerkiksi OBS-studiossa opetusvideon tekeminen ja ohjelmia live-opetustuokioiden järjestämiseen.

OPETUSVIDEOT

Opetusvideoita kannattaa myös hyödyntää oman opetuksen järjestämisessä. Esimerkiksi JoMa- Joustavan alakoulun matematiikka koulutusohjelma on haastanut opettajia tekemään opetusvideoita ja alla muutama erinomainen esimerkki.

Video-ohjeita etäopetuksen sähköisiin järjestelmiin. Tässä avoimessa tiedostossa on video-ohjeita esimerkiksi Google Meets, Hangouts, Zoom, Google-Classroom ja OBS-ohjelmien käyttämiseen.

Punomon ohjeita käsityön etäopiskeluun

Pikku-Kakkosen kattava linkkipaketti katsottavaa ja koettavaa netistä.

Webinaareja ja kursseja

Microsoft Office365 opetuksessa ja oppimisessa -avoin facebook-ryhmä järjestää ensiviikolla maanantaina , tiistaina ja keskiviikkona maksuttomia matalan kynnyksen webinaareja O365-palvelum hyödyntämiseen etäopetuksessa.

Jyväskylän kesäyliopisto: Opetus ja ohjaus verkossa – verkkokurssi (maksullinen -paitsi O3 Keski-Suomen verkosto)

Snellmann-kesäyliopisto: Etäopetuksen digityökalut verkkokurssi (maksullinen)

Tietoa, Oppimateriaalia ja apua

Päivä 1. Hienosti menee opettajat!

Keskustelua seuratessa täytyy vain hämmästellä, miten paljon tämä tilanne on meitä opetusalan ihmisiä yhdistänyt. Vapaaehtoiset ovat alkaneet kerätä ja tuottaa oppimateriaalia, yritykset ovat avanneet omiaan  ja myös opetusalan ulkopuolelta asiantuntijat valmistelevat oppitunteja etäopetuksen tueksi. Tämän päivän kirjeessä koostamme ensimmäistä osaa materiaalista ja olemme kiitollisia kaikista vinkeistä mitä meille jaatte. “Auttava sähköposti” opendigiFi@gmail.com palvelee myös ja sitä kautta vastaillaan ja otetaan yhteyttä apua tarvitseviin. Lähipäivinä kokoamme ohjeita myös lasten vanhemmille ja mietimme mitä on laadukas etäopetus.

LAADUKASTA ETÄOPETUSTA

Opetushallitus suosittaa käyttämään ensisijaisesti niitä järjestelmiä, joita alueellanne on käytössä ja joiden käyttöä oppilaiden kanssa on harjoiteltu. Osassa kuntia pidetään opetustuokioita livenä, osa tuottaa tehtäviä ja materiaalia enemmän itsenäisesti tehtäväksi. Opettajat käyttävät Googlen Classroomia, osa O365-palveluita, osa Qridiä ja peda.net:iä ja niin edelleen. Osa lähettää tehtävät oppilaille käyttäen koulun tiedotuskanavia ja on oppilaiden saavutettavissa erilaisten verkkopalveluiden kautta. Etäopetuksen järjestäminen on siis tällä hetkellä hyvin erilaista kunnasta, koulusta ja opettajasta riippuen.

Opettajuus jatkuu, mutta muokkautuu erilaiseksi näin etäopetuksen aikana. Tärkeää on, että oppilaat tietävät miten ja milloin opettajaan saa yhteyden. Ilmoita selkeästi, miten ja milloin olet saavutettavissa. Pidä yhteyttä oppilaisiin.

Hyödynnä sekä digiä, että fyysistä ympäristöä. Muista liikunta, musiikki, kuvaamataito ja käsityöt ja ulkoiluun yhdistetty luonnon tarkkailu osana etäopetuksen päivää. Oppimispäiväkirjat, kirjeet ja lukeminen.

Miten voitaisiin mahdollistaa oppilaan kokemus kuulumisesta luokkayhteistöön, kouluun tulevina viikkoina? Onko luokallanne yhteiset rutiinit päivän aloitukseen ja lopetukseen?

Tietoturva

Oppilaan tietoturvan huomioimisesta, koulun laitteiden ja kodin laitteiden hyödyntämisestä on erilaisia toteuksia eri puolella Suomea. Muista huomioida esimerkiksi eri sovellusten ikärajat käyttäessäsi niitä lasten kanssa.

Mistä APUA?

Kuka vastaa kysymyksiini? Keneltä saan apua?

Vertaistuki

Tätä ei voi liikaa korostaa. Huolehdi omasta jaksamisestasi keskustelemalla kollegoiden kanssa. Perustakaa kollegoiden kanssa vaikkapa yhteinen whatsapp-, Telegram- tai skype-ryhmä , ottakaa yhteinen kahvitauko videopuheluna ja purkakaa omia ajatuksia tilanteesta.  Kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin ja todennäköisesti monet muutkin jakavat sinun huolesi ja ilosi. Vertaistukea tarjolla myös facebookin eri opettajaryhmissä ja freeed-palvelussa. 

Muista oman kunnan ja koulun osaajat: 

Oman koulusi tutoropettajat, rehtori ja kunnan palvelut. 

Opetushallitus

Opetushallitus vastaa koronavirukseen liittyviin kysymyksiin osoitteessa info@oph.fi virka-aikana klo 8.00–16.00. Neuvonta on tarkoitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, kouluille, oppilaitoksille ja varhaiskasvatuksen toimijoille sekä kansainvälisissä hankkeissa mukana oleville organisaatioille ja henkilöille. “

AVI-auttaa: 

Henkilökohtaista etäohjausta opettajille tarjolla TVT-pulmiin. Voit varata oman aikasi doodlesta, aikoja tarjolla ainakin huomiselle ja ensiviikolle. 

Lisäksi AVI järjestää ensiviikolla webinaareja, joissa käydää esim. Googlen , Officen ja etäopetukseen liittyvää asiaa läpi.

OPETUSMATERIAALIA

Opetusmateriaaliin lähteitä etäopetuksen järjestämiseksi

Opetushallitus:

Opetushallituksen sivuille julkaistaan keskiviikona 18.3. kattava tukimateriaali etäopetuksen järjestämiseksi. Sieltä löytyy myös ohjeita opetuksen organisoimiseen ja koronatilanteen käsittelemiseen lasten kanssa. 

7. Käyttäkää erilaisia työtapoja. Korvaava opiskelu voi olla 

  • oppilaan itsenäistä työskentelyä niin verkossa kuin kirjan tai tehtävien äärellä 
  • parityöskentelyä 
  • yhteisöllistä tiedonjakamista pilvipalvelussa tai viestittämällä 
  • reaaliaikaisia opetustuokioita (ryhmäpuhelu, Skype tms.)”

11. Entä jos oppilaalla ei ole tietokonetta? Oppilaan kotona ei välttämättä ole tietokonetta – tai ainakaan niin montaa laitetta, että perheessä useampi lapsi voisi opiskella yhtä aikaa. Kaikilla ei myöskään ole tulostinta tai skanneria. Älypuhelimella voi tehdä paljon: ottaa kuvia, tehdä videoita, tutkia nettisivuja ja osallistua ryhmäpuheluihin tai muihin reaaliaikaisiin opetustuokioihin. On hyvä miettiä vaihtoehtoisia tapoja tehdä tehtäviä – esimerkiksi kirjoittamalla, valokuvaamalla tai piirtämällä käsin. Huoltajia tulee myös ohjeistaa siitä, miten toimitaan ja mistä laitetta voi tiedustella, jos oppilaalla ei sellaista ole.

AOE

Avointen oppimateriaalien kirjasto on Opetus ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen palvelu, johon kerätään oppimateriaaleja kaikkien koulutusasteiden tarpeisiin. Palvelusta voit hakea kirjautumatta omaan tarpeeseen sopivaa sisältöä ja jakaa omaasi muille. 

Freeed.com

Opettajien yhteisö, johon ilmaiseksi kirjautumalla saa käyttöönsä muiden opettajien tuottamaa oppimateriaalia. Esimerkiksi Alakoulun Aarreaitassa on koottu vapaaehtoisia, jotka valmistavat etäopetuksen tarpeisiin oppimateriaalia. Siellä voi myös verkostoitua ja keskustella muiden opettajien kanssa. 

Opentunti.fi

Opettajien käyttöön suunniteltu suunnittelutyökalu, joka mahdollistaa opetussuunnitelman tekemisen ja jakamisen muiden käyttöön. Muiden opettajien tekemää materiaalia käytössä kirjautumatta. 

SanomaPro

SanomaPro on avannut digitaaliset harjoitustehtävät kevään ajaksi veloituksetta oppilaiden käyttöön. Materiaalia on tarjolla alakoululaisten tehtävistä jopa ammattikorkeakoulun opintoihin. Esimerkiksi alakoulun materiaaleihin opettajan on kirjauduttava palveluun, jolloin saa oppilaille  avaimen tehtävien tekoon. Avain jaetaan oppilaille ja he eivät tarvitse muita tunnuksia. 

Otava

Otavan Opepalvelu on veloituksetta käytössä kevään ajan. Opettaja saa käyttöönsä digitaalisen materiaalin ja työkaluja oppilaiden tehtäväpakettien suunnitteluun. 

eOppimisenkeskus

Verkko-opetuksen ja digitaalisen opetuksen käyttöä edistävän yhdistykse verkkosivuille on myös koottu vinkkejä ja lähteitä etäopetukseen. Tässä heidän tekemä Trello.

Yle Triplet

Palvelu muuttaa uutiset oppimateriaaliksi. Joka päivä julkaistaan vähintään kolme uutta materiaalia. Vaatii opettajalta kirjautumisen palveluun, jotta tehtävät ovat näkyvillä. 

Yle Areena – materiaaleja etäopiskeluun

Areena on koostanut oppimateriaalejaan yhdelle sivulle. Sieltä löytyy testejä, podcasteja, uutisia ja tehtäviä. Muista hyödyntää myös muu Areenan tarjoama materiaali kuten tiede- ja luontodokumentit. 

Koulu.me

Tällä sivustolle on koottu erilaisia oppimissovelluksia, jotka on avattu ilmaiseen käyttöön tietylle ajalle. Sieltä löytyy tällä hetkellä sovelluksia esimerkiksi kielten opiskeluun, matematiikkaan, teknologiaan ja materiaalin jakamiseen oppilaiden kanssa (Seppo, Thinklink, Sanako). Osassa sovelluksia on esimerkiksi 30 päivän ilmainen käyttöoikeus tai vapaus käyttää sitä koko kevään loppuun. Ohjeet sovelluskohtaisia. 

Vuolerning

Vuolerning on oppimisalusta, jonne opettaja voi tehdä esimerkiksi verkkokurssin ilmaiseksi kesäkuun loppuun saakka. 

Etäkoulu kulkuri

Etäopetuksen konkarin ohjeet ovat olleet suosittuja viime päivinä. Lisäksi Etäkoulu kulkuri on avannut myös 3.luokkalaisten verkkokurssin avoimeen käyttöön Suomen kielen oppiaineessa. 

Apuopet

Facebookissa aktivoitu Apuopet-ryhmä, jossa joukko vapaaehtoisia on tuottanut opetusmateriaalia etäopetuksen käyttöön jaoteltuna ryhmille 1-2lk, 3-4lk ja 5-6lk. Materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä. 

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalisessa mediassa on myös aktivoiduttu suunnittelemaan ja järjestämään etäopetusta monilta tahoilta. Esimerkiksi kirjailija @sofioksanen pitää instagramissa tänään keskiviikkona klo 19 InstaLiven, jossa hän vastailee kirjallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös toimittaja @inamikkola on ilmoittanut pitävänsä medialukutaidosta  tunnin livenä perjantaina 20.3. Klo 11. 

PODCAST ja KIRJOJEN LUKEMINEN ÄÄNEEN

Hyödynnä ilmaiset podcastit (esim. Areena, Supla) ja lue itse kirjoja ääneen oppilaillesi.