OpenDigi-hanketta on edeltänyt usean vuoden ajan opettajaksi opiskelevien 2000-luvun taitoja tutkinut PREP21-hanke. Sen aikana luotua yhteisöllisen ongelmanratkaisun toimintamallia sovelletaan myös OpenDigin yhteiskehittämisessä (Häkkinen ym. 2017, Näykki ym. 2017).

PREP21-hankkeen aineistoa sekä opettajien yhteisöllisyyteen ja koulun kehittämiseen liittyvien tutkimusten tuloksia hyödyntäen olemme vaiheistaneet OpenDigin yhteiskehittämiselle toimintapolun ja määritelleet periaatteet onnistumisen tukemiselle kehittämisen eri vaiheessa.

  1. KickOff
  2. Kehittämistavoite
  3. Toimintaympäristöanalyysi & Projektointi
  4. Ideoiden kehittely, käytännön kokeilu, arviointi
  5. Loppuseminaari

Eri aluiden mallit saattavat rakenteista johtuen poiketa hieman toisistaan, mutta perusperiaatteiltaan kehittäjäyhteisöjen yhteinen matka koostuu seuraavalla tavalla.

OpenDigi-kehittäjäyhteisön toimintapolku

Kuva. Yhteiskehittämisen toimintapolku