OpenDigissä kehittäjäyhteisöjen toimintaa tuetaan tutkimusperustaisella tuki- ja virikemateriaalilla. Materiaali koostuu partnereiden erityisosaamisalueisiin liittyvistä sekä kehittäjäyhteisöjen toiminnan aikana syntyvistä sisällöistä, kuten pedagogisista menetelmistä ja teknologiaratkaisuista sekä muista kehittäjäyhteisöjen kohtaamista haasteista. Materiaalin tuotanto ja sen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä mukana olevien eri toimijoiden kanssa. 

Tässä vaiheessa aineisto on luokiteltu yliopistojen erityisosaamisalueiden mukaisesti alle. Lisäksi kuvauksia ensimmäisen syklin opetuskokeiluista löytyy kohdasta Käytännössä kokeiltua.