Professori Päivä Rasi Lapin yliopistosta avaa kriittisen ajattelun ja medialukutaidon merkitystä koulussa. Se on yksiselitteisesti jokaisen opettajan asia.

Materiaalia monilukutaitoon liittyen tulossa lisää syksyllä 2019.