Arviointi, erityisesti oppimisen aikainen arviointi, haastaa opettajia ympäri Suomen. Apulaisprofessori Marjaana Veermans Turun yliopistosta avaa videolla jatkuvan arvioinnin merkitystä ja mahdollisuuksia, katso!

Turussa OpenDigi porukka on päässyt keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa koulun kehittämisestä, arvioinnista ja yhteisöllisestä kehittämisestä.

Arviointia ja oppimisanalytiikkaa

Oppimisanalytiikka ja sen hyödyntäminen opetuksessa on viime aikoina herättänyt kiinnostusta ja huoltakin. Oppimisanalytiikan avulla voidaan melko nopeasti havaita oppimisvaikeuksia ja toisaalta oppimisesta jäävä digitaalinen jalanjälki huolettaa.

Kuuntele mitä tohtorikoulutettava ja ViLLE-oppimisympäristön asiantuntija Einari Kurvinen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yliopisto-opettaja Jussi-Pekka Järvinen keskustelevat siitä, mikä arvo oppimisanalytiikalla on arvionnissa ja miten se kehittää arviointityötä käytännössä.

Einari Kurvinen ja Jussi-Pekka Järvinen
https://soundcloud.com/turun-yliopisto/opendigi-arviointia-ja-oppimisanalytiikkaa-hyodyntava-opetus?in=turun-yliopisto/sets/muut-podcastit

Miksi koulun kehittäminen on niin vaikeaa?

Osa1 – Mikä on koulun tarkoitus? Onko yksilökeskeisyyden jälkeen yhteisöllisyys palaamassa koulumaailmaan? Koulu ei voi olla seuraamatta maailman muutosta, mutta pitääkö sen olla kehityksen kärjessä? Turun yliopiston professori Erno Lehtinen tarkastelee koulun kehittämistä oppimisen ja Helsingin yliopiston professori Hannu Simola kasvatussosiologian näkökulmasta. https://soundcloud.com/turun-yliopisto/opendigi-miksi-koulun-kehittaminen-on-niin-vaikeaa-osa-1?in=turun-yliopisto/sets/muut-podcastit

Erno Lehtinen ja Hannu Simola

Osa2 – Kehittämistyö ei aina tuo parannusta aiempaan. Mitä koulun erityispiirteitä koulutusta kehittävien tahojen tulisi huomioida, jotta koulutuksemme laatu pysyy korkeana tulevaisuudessakin? Professorit Hannu Simola ja Erno Lehtinen jatkavat keskustelua koulun kehittämisen haasteista ja saamme kuulla miten opettajankoulutuksessa huomioidaan myös työssä olevia opettajia.  https://soundcloud.com/turun-yliopisto/opendigi-miksi-koulun-kehittaminen-on-niin-vaikeaa-osa-2?in=turun-yliopisto/sets/muut-podcastit

Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittämisen käsite antaa mielikuvan yhdessä tehtävästä kehittämisestä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

OpenDigissä yhteiskehittämisen ydin ei ole lopputuloksessa vaan itse prosessissa. Toiminnan lähtökohtana on yhdessä tunnistaa kaikkia hyödyttävä kehittämiskohde, jonka eteen tavoitteellisesti työskennellään. Yhteiskehittäminen parantaa osallistujien oppimisen taitoja ja ymmärrystä kehittämisen kohteena olevasta asiasta. Osallistujien osaamisen kasvu kehittää sekä opettajankoulutusta että osallistuvia kouluja. Yhteiskehittäminen OpenDigissä tarkoittaa yhteisölliseen ongelmanratkaisuun pohjautuvaa yhteistyötä, jonka keskiössä on oppiminen.

OpenDigi-hankkeen Turun yliopiston koordinaattorit hakivat perspektiiviä yhteiskehittämisen käsitteeseen keskustelemalla aiheesta 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen koordinaattorin Jukka Rauvolan sekä yliopisto-opettaja Tanja Jurvasen kanssa. Keskustelun pohjalta syntyi podcast, jossa Jukka ja Tanja avaavat yhteiskehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia omista lähtökohdistaan ja työhistoriansa kautta.

Tanja Jurvanen ja Jukka Rauvola
https://soundcloud.com/turun-yliopisto/open-digi-yhteiskehittaminen-vaikuttavaa-vuoropuhelua?in=turun-yliopisto/sets/muut-podcastit

Luettavaa

Lehtinen, E., Vauras, M & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Bookwell Oy, Juva

Simola, H. (2015). Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Hansaprint Oy, Vantaa

Toivola, M. (2019). Käänteinen arviointi. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu

Tuominen, S. & Hellström, M. (2017). Koulukirja. Miksi koulun muuttaminen on maailman tärkein ja vaikein tehtävä? Otava