Teknologia, pedagogiikka ja opettajan minäpystyvyys – TVT käytöön opetuksessa -materiaali tiivistää tutkimustietoa siitä, miksi TVT:n eli tieto- ja viestintäteknologian opettaminen koulussa on tärkeää, miksi ja miten opettajan minäpystyvyyttä teknologian käyttäjänä kannattaa kehittää, ja miten teknologia voidaan nähdä yhtenä osana oppimista tukevaa ja mielekästä opetusta.

https://spark.adobe.com/page-embed.jsTeknologia, pedagogiikka ja opettajan minäpystyvyys

Lisätietoa teoreettisesta TPACK-mallista, jolla tutkitaan ja kehitetään tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä, löytyy alla olevasta videosta.